Disclaimer

Inhoud en servicebereidheid – beperking van de aansprakelijkheid

Als eigenaar van deze webpagina streeft NMC altijd naar betrouwbaarheid van de gehele inhoud van deze webpagina en om elk tijdstip van beschikbaarstelling te waarborgen. Echter:

  • NMC is niet aansprakelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid resp. de volledigheid van de op deze webpagina ter beschikking gestelde informatie. Dit geld ook voor alle directe of indirecte verwijzingen en andere IT-links van deze webpagina;
  • heeft NMC het recht de getoonde inhoud altijd en onaangekondigd te veranderen;
  • NMC is niet aansprakelijk voor eventueel op deze webpagina verschijnende niet precieze of onvolledig getoonde informatie alsook in het algemeen voor alle directe of indirecte schade ongeacht de oorzaak, oorsprong of aard resp. het gevolg dat voor derden op deze webpagina resp. uit het niet ter beschikking staan resulteert maar ook niet voor de betrouwbaarheid van de op deze pagina direct of indirect weergegeven inhoud.

De op deze webpagina aanwezige relaties tot andere webpaginas zijn onderworpen aan de laatste gepresenteerde inhoud en NMC is niet aansprakelijk voor de inhoud. Bovendien is NMC niet aansprakelijk voor eventueel op de webpagina verscheinende foute adresgegevens of domainnamen.

Ongeacht de inspanningen van NMC, om toegangsstoringen te vermijden, is NMC niet aansprakelijk voor storingen die op de onderbreking van de servicebereidheid of andere technische problemen terug te voeren zijn.