Duurzaamheid

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”  Mark Twain

BEHOUDEN VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN KLIMAATBESCHERMING

Met het oog op de klimaatverandering investeert Europa steeds meer in circulaire economie:

  • Enerzijds is er vooruitgang geboekt met het inzamelensorterenen recycleren van kunststoffen.
  • Anderzijds zijn volledig nieuwe processen ontwikkeld, waardoor organische afvalstromenomgezet worden in basiscomponenten voor de productie van polyethyleen (dé basisstof voor onze schuimproducten).

Economisch, sociaal verantwoordelijk en milieubewust handelen gaan hand in hand bij NMC.  Als familiebedrijf willen wij er zeker van zijn, alles aan te kunnen wat de toekomst ons brengt. Wij vertrouwen op geteste waarden en toekomstgericht denken om onze sterke economische positie te behouden op de weg die nog voor ons ligt.

Op verschillende niveaus dragen wij bij tot duurzame vermindering van de klimaatverandering en bescherming van het milieu.

NMC-isolatie maakt gebouwen duurzamer

De technische isolatie van NMC vermindert de CO2-uitstoot, bespaart energie en zorgt voor een langere levensduur van technische systemen. De CO2-uitstoot van bijvoorbeeld een gemiddeld Europees huishouden kan met meer dan 5% worden verlaagd, wanneer de verwarmings-, en heetwaterleidingen voorzien zijn van de optimale isolatie. Dit heeft een positief effect op de carbon footprint. Warmte wordt langer bewaard en daar waar nodig gebruikt. Geïsoleerde systemen gaan ook langer mee, omdat zij duurzaam beschermd zijn tegen vocht, met name dooiwater, waardoor oppervlakken droog blijven en roest en schimmelvorming worden vermeden.


NMC verscherpt zijn focus op de circulaire economie! 

Door investeringen in nieuwe types apparatuur, verhoging van eigen inspanningen en de ontwikkeling op het gebied van de verwerking van kunststofafval is NMC erin geslaagd, het aandeel gerecycleerde grondstoffen in de schuimformules van onze veelzijdige producten aanzienlijk te verhogen.

 

HET NIEUWE CLIMAFLEX® NATUREFOAM BEVAT MINSTENS 30% GERECYCLEERDE GRONDSTOFFEN

CLIMAFLEX® naturefoam leidingisolatie bevat gerecycleerde en mass-balance materialen. Fossiele grondstoffen en additieven om de isolatiewaarde en de brandveiligheid te verbeteren completeren de samenstelling.
Het gebruik van gerecycleerde grondstoffen helpt het kunststofafval te reduceren en de natuurlijke hulpbronnen te behouden, zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen!

 

 

Oorsprong van mass-balance grondstoffen

De mass-balance materialen die in CLIMAFLEX® naturefoam zijn verwerkt, zijn bio- circulaire grondstoffen.
Deze grondstoffen omvatten gerecycleerd afval van organische oorsprong uit land- en bosbouw en vergelijkbare sectoren (bijv. gebruikte culinaire olie).
Tijdens het fabricageproces worden deze organische afvalstromen omgezet in basiscomponenten voor de productie van polyethyleen (dé grondstof voor onze schuimproducten).

Het recept voor  CLIMAFLEX® naturefoam recipe

Wij garanderen een aandeel van minstens 30% gerecycleerde materialen voor elke schuimformulering.

 

Productiecyclus van CLIMAFLEX naturefoam 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCC CERTIFICATIE
Met de certificatie van de mass-balance benadering volgens de erkende ISCC PLUS-methode kan het aandeel organische grondstoffen gedurende het productieproces heel nauwkeurig worden berekend, en dat vanaf de productie van polyethyleen-granulaten tot aan het eindproduct CLIMAFLEX ® naturefoam isolatie. Op deze manier kan NMC als fabrikant de duurzame grondstoffen kwantificeren en op het product weergeven.

MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN (EPD’s) EN LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA)
De bestaande milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations ofwel EPD’s),die door het Institut für Bauen und Umwelt (IBU) gecertificeerd zijn en die voornamelijk voor gebouwencertificatie worden gebruikt, zullen uiteraard worden vervangen.
De nieuwe EPD’s voor CLIMAFLEX® naturefoam omvatten de volledige levenscyclusanalyse volgens de bijgewerkte norm EN 15804-A2.

Our new sustainability strategy

Download brochure CLIMAFLEX® NATUREFOAM