Hobbysnickare

Förbättra energibalansen i ditt hem

Spara energi och sänk kostnaderna: Om du vill göra något hemma som är bra för miljön och din egen plånbok ska du först leta efter energitjuvar. Om vi bara tänker på tak, fasader, väggar, golv och belysning missar vi en lång rad andra potentiella förbättringar. Den potentialen ofta göms undan i värme- och sanitetssystem, och här tenderar en stor mängd outnyttjad värme att gå förlorad. Om vi isolerar våra varmvattenrör kan vi sänka energiförlusterna i hemmet med upp till 80 procent. NMC erbjuder rätt lösningar till hobbysnickare för alla typer av rör och system. Våra isoleringsprodukter finns i versioner som du lätt och snabbt kan sätta eller häfta fast.