CLIMATUBE® wool

Den värmeresistenta rörisoleringen

CLIMATUBE® wool

CLIMATUBE® wool – mineralullsisolerade rörsektioner med en ytbeläggning av nätförstärkt aluminiumfolie och självhäftande lock. Den värmeresistenta rörisoleringen kan användas till värmerörledningar och vatteninstallationer, rör, luftkonditionerings- och ventilationledningar samt solkraftskablar.

Värmeledningsförmåga:

≤ 40 mm:
 • 0,034 W/mK vid 10 °C
 • 0,037 W/mK vid 40 °C
 • 0,055 W/mK vid 150 °C
> 40 mm:
 • 0,035 W/mK vid 10 °C
 • 0,038 W/mK vid 40 °C
 • 0,055 W/mK vid 150 °C

Brandegenskaper:

 • A2L s1 d0 (inte antändbar)

Temperaturområde:

 • 0 °C till +250 °C
 • smälttemperatur >1000 °C

Applikationer

 • Värme och sanitet

 • Värmepumpar

 • Ventilation

 • Luftkonditionering

 • Kylsystem

 • Solkraftsmodul

 • Höga temperaturer

 • Industrin

 • Integrerade OEM-lösningar

 • Halogenfri

 • Hobbysnickare

TypABLängdFörpacking unit
mmmmmm
15 - 2015201 m42 m
18 - 2018201 m42 m
22 - 2022201 m36 m
28 - 2028201 m30 m
35 - 2035201 m25 m
42 - 2042201 m20 m
48 - 2048201 m20 m
60 - 2060201 m15 m