Terms of use

Wskazówki prawne – warunki użytkowania strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega następującym ogólnym warunkom. Wraz z wejściem na tą stronę oświadczasz, iż przyjąłeś do wiadomości niniejsze ogólne warunki użytkowania i że będziesz ich przestrzegał:

Prawa do dóbr intelektualnych

Wszelkie prawa autorskie do przedstawionych na stronie treści i do stworzonych na niej elementów są własnością NMC, przy czym za wyjątkiem dostępu w celach konsultacji dla strony tej nie przyznano żadnych innych licencji czy praw. W szczególności nazwy firmowe oraz pozostałe prawa autorskie pozostają własnością NMC. Kopiowanie treści opublikowanych na stronie dopuszcza się wyłącznie dla celów prywatnych oraz osobistych, przy czym zabrania się wyraźnie powielania lub stosowania treści tych do innych celów.

Pozostawione przez odwiedzających stronę informacje muszą być dokładne oraz pewne i nie mogą ograniczać interesów osób trzecich. Wszystkie wymienione na stronie osoby mogą skorzystać ze swojego prawa do wglądu, zmiany, poprawy lub usunięcia dotyczących ich danych, znajdujących się pod wymienionym adresem strony.

NMC sa  – Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
C.E.O.: Hubert Bosten
Tel.: +32 (0) 87/85 85 00 – Fax: +32 (0) 87/85 85 11
Email: info@nmc.be

NMC sa – VAT BE 0402.469.826 – RJP Eupen

Photos with courtesy of these photographers: