Trwałość

„Zaplanuj swoją przyszłość, ponieważ to tam właśnie spędzisz resztę życia.”  Mark Twain

TRWAŁOŚĆ W TRZECH ODSŁONACH:

Co rozumiemy przez „trwałość” ?

Oszczędności, odpowiedzialność społeczna biznesu i nieszkodliwość dla środowiska to zasady, które przyświecają działalności NMC. Wspólnie tworzą one tzw. „trójfilarowy model” trwałości i zrównoważonego rozwoju. Jako firma rodzinna chcemy mieć pewność, że poradzimy sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które może przynieść nam przyszłość. Kierujemy się sprawdzonymi wartościami i myślimy przyszłościowo, aby utrzymać swoją silną pozycję na rynku.

Społeczną odpowiedzialność postrzegamy w kategoriach relacji z klientami, pracownikami i udziałowcami. Z myślą o przyszłych pokoleniach koncentrujemy się na potrzebach i dążeniach wszystkich stron zainteresowanych. Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia skutków zmian klimatu jednocześnie na kilku poziomach.

W jaki sposób izolacja NMC czyni budynki bardziej ekologicznymi ?

Izolacja techniczna NMC redukuje ilość emisji CO2, zapewnia oszczędności energii i dłuższą żywotność instalacji. Na przykład, emisje CO2 przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego można zmniejszyć o ponad 5% dzięki optymalnej izolacji instalacji grzewczych i ciepłej wody; przekłada się to w pozytywny sposób na ich ślad węglowy. Ciepło jest zatrzymywane i zużywane tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki izolacji systemy działają dłużej, ponieważ są trwale chronione przed wilgocią, w szczególności przed skroplinami. Pozostają suche, a przez to mniej narażone na rdzę i pleśń.

Jakie właściwości charakteryzują nasze produkty z punktu widzenia ochrony środowiska ?

Włożyliśmy wiele wysiłku w zaprojektowanie naszych procesów produkcyjnych tak, aby oszczędnie wykorzystywać cenne zasoby. Konsekwentnie doskonalimy nasze produkty, o czym świadczą kolejne dokonania firmy: już w 1988 r. usunęliśmy freon z procesów produkcyjnych, a następnie odeszliśmy od stosowania HCFC. Uczyniło nas to pionierami w branży. Kamieniem milowym w łagodzeniu zmian klimatu było zastąpienie w 2016 r. wysokiej jakości marek CLIMAFLEX® i EXZENTROFLEX® w NMC NATUREFOAM®.

Zamiast polietylenu na bazie ropy naftowej, używamy teraz biopolietylenu uzyskiwanego z trzciny cukrowej. Jest on uzupełniony odpadami pochodzącym z procesów produkcyjnych. Te dodatkowe składniki poprawiają właściwości izolacyjne produktu i jego odporność na ogień. W procesie produkcyjnym całkowicie odeszliśmy od polietylenu na bazie ropy naftowej, oszczędzając tym samym zasoby odnawialne.

NMC postrzega łagodzenie zmian klimatu jako ciągły i stale ewoluujący proces, dlatego też nieustannie optymalizujemy produkty i procesy produkcyjne. Naszą ambicją jest maksymalna efektywność energetyczna przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 do niezbędnego minimum.

Dowiedz się więcej o  NMC NATUREFOAM®.  

Pobierz brochure SUSTAINABILITY AT NMC