Trwałość

„Zaplanuj swoją przyszłość, ponieważ to tam właśnie spędzisz resztę życia.”  Mark Twain

OCHRONA ZASOBÓW I KLIMATU

W obliczu zmian klimatycznych Europa coraz bardziej inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym:

  • Z jednej strony poczyniono postępy w zbieraniu, sortowaniu i recyklingu tworzyw sztucznych.
  • Z drugiej, opracowano zupełnie nowe procesy
    przekształcania strumieni odpadów organicznych w czyste bloki budulcowe do produkcji polietylenu (surowca do naszych produktów piankowych).

U nas w NMC zachowania ekonomiczne, społecznie odpowiedzialne i ekologicznie świadome idą ze sobą ręka w rękę. Jako firma rodzinna chcemy zapewnić, że poradzimy sobie z wszystkim, co niesie nam przyszłość i polegamy na wypróbowanych, sprawdzonych wartościach i perspektywicznym myśleniu, aby nadal utrzymywać naszą silną pozycję ekonomiczną.

Pomagamy zapewnić zrównoważone łagodzenie zmian klimatu i ochronę środowiska na kilku płaszczyznach jednocześnie.

Izolacja NMC sprawia, że budynki są bardziej zrównoważone.

Izolacja techniczna firmy NMC ogranicza emisję CO2, oszczędza energię i zapewnia dłuższą żywotność systemów technicznych. Na przykład emisje CO2 w przeciętnym europejskim gospodarstwie domowym można zmniejszyć o ponad 5%, jeśli rurociągi ogrzewania i ciepłej wody są wyposażone w optymalną izolację – a to ma pozytywny wpływ na jego ślad węglowy. Dzięki izolacji ciepło jest dłużej zatrzymywane i wykorzystywane tam, gdzie jest potrzebne. Izolowane systemy służą również dłużej, ponieważ są trwale chronione przed wilgocią, w szczególności przed wodą po odszranianiu. Izolacja utrzymuje powierzchnie suche, zapobiegając ich rdzewieniu i powstawaniu zagrzybienia.

 


FIRMA NMC KONCENTRUJE SIĘ NA GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM!

Jako wiodący producent, NMC jest w stanie znacznie zwiększyć udział surowców pochodzących z recyklingu w recepturach piankowych naszej bogatej gamy sprawdzonych produktów poprzez inwestycje w nowe typy wyposażenia, własne osiągnięcia i prace rozwojowe w dziedzinie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

 

NOWA CLIMAFLEX® NATUREFOAM ZAWIERA PONAD 30% SUROWCÓW Z RECYKLINGU

Otulina rur CLIMAFLEX® naturefoam zawiera pochodzące z recyklingu i zbilansowane masowo surowce wykonane z polietylenu. Skład uzupełniają surowce kopalne i dodatki poprawiające właściwości izolacyjne i przeciwpożarowe.
Wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych i chronić zasoby naturalne bez utraty jakości!

 

 

POCHODZENIE SUROWCÓW ZBILANSOWANYCH MASOWO

Zbilansowane masowo surowce stosowane w CLIMAFLEX® naturefoam to biomateriały z obiegu zamkniętego. Surowce te obejmują odpady z recyklingu pochodzenia organicznego z rolnictwa, leśnictwa i branż pokrewnych (np. zużyty olej spożywczy).
Podczas procesu produkcyjnego te strumienie odpadów organicznych są przekształcane w czyste bloki budulcowe do produkcji polietylenu (surowca do naszych produktów piankowych).

RECEPTA  CLIMAFLEX® 


Dla każdej receptury pianki gwarantujemy co najmniej 30% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

 

CYKL PRODUKCYJNY  CLIMAFLEX® naturefoam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA ISCC
Dzięki certyfikacji metody bilansu masowego zgodnie z uznanym schematem ISCC PLUS, proporcja surowców organicznych użytych na początku procesu produkcyjnego granulatu polietylenowego, aż do powstania otuliny CLIMAFLEX ® naturefoam może być matematycznie określona. W ten sposób NMC jako producent może określić ilościowo surowce zrównoważone i oznakować je na produkcie.

DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE PRODUKTU (EDP’S) I ANALIZA CYKLU ŻYCIA (LCA)
Certyfikowane Deklaracje Środowiskowe Produktu (EDP), które już istnieją w Instytucie Budownictwa i Środowiska [Institut für Bauen und Umwelt (IBU)] i są używane głównie do certyfikacji budynków, zostaną oczywiście zastąpione.
Nowe EPD dla otuliny CLIMAFLEX® naturefoam obejmują analizę całego cyklu życia zgodnie ze zaktualizowaną normą EN 15804-A2.

Our new sustainability strategy

Download brochure CLIMAFLEX® NATUREFOAM