Disclaimer

Treść i gotowość do serwisu – ograniczenie odpowiedzialności

NMC jako właściciel strony stale dąży do tego, by zagwarantować pewność wszystkich treści zawartych na stronie w momencie umiejscowienia jej online w internecie. Jednak:

  • NMC nie odpowiada ani za poprawność, ani też za dokładność czy kompletność informacji opublikowanych na stronie, przy czym dotyczy to również bezpośrednich oraz pośrednich powiązań i pozostałych linków zawartych na stronie; ;
  • NMC zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na stronie w dowolnym czasie i bez zapowiedzi;
  • NMC nie dopowiada w żaden sposób ani za ewentualne niedokładne lub niekompletne informacje, jak i ogólnie za wszelkie potencjalne bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich przyczyny, źródła, rodzaju i konsekwencji, które wynikać mogą z dostępu osób trzecich do tej strony lub z jej niedostępności, ani też za zgodność z prawdą treści przedstawionych na stronie w sposób bezpośredni lub pośredni.

Treści stron, dla których na stronie znajdują się linki do innych adresów www, nie podlegają zakresowi odpowiedzialności NMC. Ponadto NMC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepoprawne adresy czy nazwy domen zawarte na stronie.

Niezależnie od starań, by uniknąć zakłóceń w dostępie do strony, NMC nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, które wynikają z przerwy w działaniu w serwerów czy innych problemów technicznych.