Hållbarhet

”Planera för framtiden. Det är där du kommer att tillbringa resten av ditt liv.”  Mark Twain

RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATSKYDD

  • Mot bakgrund av klimatförändringarna investerar Europa alltmer i cirkulär ekonomi:
    Till exempel har det gjorts framsteg i fråga om insamling, sortering och återvinning av plast.
  • Medan helt nya processer har utvecklats för att omvandla organiskt avfall till rena byggstenar för att producera polyeten (råvaran till våra cellplastprodukter).

Ekonomiskt, socialt ansvarsfullt och miljömedvetet beteende går hand i hand här på NMC. Som familjeföretag vill vi se till att vi kan hantera allt som framtiden kan komma att kräva av oss, och vi förlitar oss på beprövade värderingar och framåtsyftande tänkande för att behålla vår starka ekonomiska position på vägen framåt.

Vi bidrar till att åstadkomma en långsiktig begränsning av klimatförändringarna samt till att skydda vår miljö på flera nivåer samtidigt.

Isolering från NMC gör byggnader mer hållbara.

Teknisk isolering från NMC minskar koldioxidutsläppen, sparar energi och ger tekniska system längre livslängd. Till exempel kan koldioxidutsläppen för ett genomsnittligt europeiskt hushåll minskas med mer än 5 % om dess rörledningar för uppvärmning och varmvatten förses med optimal isolering – och detta har en positiv inverkan på dess koldioxidavtryck. Tack vare isoleringen kan värmen behållas längre tid och användas där den behövs. Isolerade system håller också längre på grund av att de skyddas mot fukt, särskilt från avfrostat vatten. Isolering håller dessutom ytor torra och sätter stopp för rost och mögel

 

NMC  FOKUSERAR PÅ CIRKULÄR EKONOMI!

Genom investeringar i nya typer av utrustning, egna ansträngningar samt utvecklingsarbete inom området bearbetning av plastavfall, har NMC som den ledande tillverkaren väsentligt lyckats öka andelen återvunna råvaror i cellplastsammansättningarna för våra tillförlitliga produkter.

 


VÅR NYA CLIMAFLEX® nature foam INNEHÅLLER MER ÄN 30% ÅTERVUNNA RÅVAROR

CLIMAFLEX® nature foam rörisolering innehåller återvunna och massbalanserade råvaror av polyeten. Sammansättningen kompletteras av fossila råvaror och tillsatser som förbättrar isoleringsvärden och brandskydd. Genom att använda återvunna råvaror kan vi minska plastavfallet och hushålla med naturtillgångar utan att sänka kvaliteten!

 

 

URSPRUNGET TILL DE MASSBALANSERADE RÅVARORNA

De massbalanserade råvarorna som används i CLIMAFLEX® nature foam är biocirkulära.
Dessa råvaror inkluderar återvunnet avfall med organiskt ursprung från jordbruk, skogsindustri och liknande verksamheter (t.ex. begagnad matolja).
Under tillverkningsprocessen omvandlas detta organiska avfall till rena byggstenar för att producera polyeten (råvaran till våra cellplastprodukter).

RECEPTET FÖR CLIMAFLEX® naturefoam 


Vi garanterar minst 30% återvunnet innehåll i alla våra material.

 

CLIMAFLEX® naturefoam PRODUKTIONSCYKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCC CERTIFIERING
Genom certifiering av massbalansmetoden i överensstämmelse med ISCC PLUS-systemet kan andelen organiska råvaror som används från inledningen av tillverkningsprocessen av polyetengranulat till CLIMAFLEX® nature foam-isoleringen fördelas matematiskt. På detta sätt kan NMC som tillverkare bestämma mängden hållbara råvaror och ange dem på produkten.

MILJÖDEKLARATIONER FÖR PRODUKTER (EPD) OCH LIVSCYKELANALYSER (LCA)
De certifierade miljödeklarationer för produkter (EPD), som redan har tagits fram av Institut für Bauen und Umwelt (IBU) [Institutet för byggande och miljö] och som främst används för certifiering av byggnader, kommer naturligtvis att ersättas.
Nya EPD för CLIMAFLEX® nature foam omfattar hela livscykelanalysen enligt den uppdaterade standarden EN 15804-A2.

Our new sustainability strategy

Download brochure CLIMAFLEX® NATUREFOAM