Luftkonditionering

För ett optimalt inomhusklimat och intakta system

 

Bra luftkonditioneringssystem gör att vi andas lättare. De reglerar temperaturen, fukten och inomhusluftens kvalitet. Om luften är kallare i rören än i omgivningen avges avfrostningsvatten från oisolerade rör. Det här kan i sin tur ge mögel- och korrosionsskador. NMC:s isoleringsprodukter av elastomerskum ger ett förebyggande skydd eftersom låga värmeledningsvärden ger mycket goda värmeisoleringsegenskaper. Det här innebär att avfrostningsvattnet stoppas innan det ens uppstår. Dessutom ger den hållbara isoleringen en väsentligt lägre energiförbrukning.