Höga temperaturer

Minimala värmeförluster trots höga temperaturer

Rör och utrustning i högtemperaturmiljöer kan hettas upp till över ett hundra grader Celsius. I sådana situationer kan värmebryggor uppstå och orsaka motsvarande höga energiförluster. NMC:s särskilda systemlösning förhindrar detta och reducerar värmeförlusterna till ett minimum. Systemen kan hantera temperaturer på upp till 175 grader Celsius. Det här är möjligt med hjälp av EPDM-baserade material som har en extrem värmeresistens. För övrigt är isoleringsmaterialet med slutna celler också mycket flexibelt och har en enastående kemisk resistens. För att möjliggöra en perfekt installation används materialet i muffar, ark eller löpande bana.