Onlineverktyg för beräkning

Teknisk expertis i ett verktyg

PLANERINGSHJÄLP FÖR PROFESSIONELLA PLANERARE OCH ARKITEKTER 

Lyckas i två steg: ange data, utvärdera data, utvärdera data. Du kan ta reda på exakt vilka fördelar du får och storlekarna på den tekniska isoleringen från NMC med hjälp av vårt

beräkningsverktyg nmc cit online

Det är bara att klicka och börja på en gång! Sedan kan du på ett enkelt sätt lagra din egna individuella energiräkning som en pdf-fil.

Vår specialutvecklade programvara ger dig exakt information om möjliga energibesparingar i ett givet specifikt fall. Den baseras på värden som definierats av våra tekniker för installation av olika rörisoleringar i kall- och varmvattennät. Du kan också använda programmet för att snabbt och effektivt beräkna rätt tjocklek för isoleringen. Hänsyn tas alltid till standarderna i den tyska energisparförordningen (EnEV).

För att ta fram data om värmesystem är det viktigt att ange märkvärden och rörlängder. Vid kyltillämpningar spelar också den relativa fuktigheten en viktig roll. Genom att ange ytterligare variabler kan planerare göra ännu mer detaljerade beräkningar. Vårt verktyg kan användas för att beräkna isoleringens tjocklek för rörisolering och arkprodukter.

Behöver du mer service? På www.ausschreiben.de hittar du den senaste versionen av alla upphandlingsdokument för våra NMC-produkter. Med bara några klick får du tillgång till all information du behöver för ditt isoleringsprojekt.