Ventilation

Frisk luft med hjälp av system som skyddas mot avfrostningsvatten

En regelbunden friskluftscirkulation är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande både hemma och på arbetet. Ventilationsrör är därför nödvändiga i slutna byggnader och utrymmen. Om dessa livsviktiga förbindelser skyddas med NMC:s isoleringsprodukter med slutna celler blir de immuna mot avfrostningsvatten. Mögel och korrosion har ingen chans och systemen förblir intakta. NMC erbjuder EPDM-baserade muffar och arkprodukter för storskaliga system. Självbärande ventilationsrör inomhus kan skyddas på ett hållbart sätt med lösningar som skyddar mot både buller och värmeförlust.