Bearbetning

Vår kärnkompetens är utveckling, tillverkning och internationell marknadsföring av tekniskt skum. Vi har tillägnat oss de tekniska metoder som krävs för att bearbeta råmaterial och kombinera dessa i en komplex och exakt tillverkningsprocess.
Vårt stora produktsortiment för en lång rad tillämpningar kan skräddarsys med hjälp av ytterligare bearbetning. Otaliga tekniker och alternativ finns för att ytterligare förbättra produkterna under eller efter tillverkningsprocessen.
Vi arbetar naturligtvis nära våra kunder för att gemensamt komma fram till den bästa möjliga lösningen.

Extrudering

Extrudering är en metod för att skapa tekniskt avancerade skumprofiler, tvärbundna eller icke tvärbundna skivor och rullar för både standarprodukter och kundanpassade specifikationer. Tack vare många års erfarenhet kan vi kombinera och optimera hela processen och produktionskedjan. Olika densiteter, färger, skräddarsydda profiler och folier kan också beställas. Samextrudering är en skumtillverkningsprocess där två eller fler kompatibla matningsmaterial smälts samman. Skumprofiler kan täckas med ett extra lager icke-skummaterial i olika färger eller kan förstärkas med en extra beläggning för att öka t.ex. det mekaniska motståndet eller UV-beständigheten.

Laminering

Laminering är en metod för att tillverka ett material i flera lager så att kompositmaterialet blir starkare, mer ljudisolerande, får ett förbättrat utseende eller andra egenskaper. Oavsett om det är en laminering skum-på-skum eller av halvfabrikatsmaterial, aluminiumfolie med hög emissivitet eller kardborreknäppning så finns det många möjligheter.

Värmeformning

Värmeformning är en tillverkningsprocess där en skumprodukt värms upp och formas till i en specifik gjutform och sedan jämnas till för att skapa en färdig produkt. En lång rad extremt komplexa konstruktionskriterier kan uppfyllas och vi kan även göra tredimensionella produkter.

Conversion

BINDEMEDEL
Vi kan använda många typer av bindemedel för att sammanfoga material, antingen med smältlim eller självhäftande tejp. Häftförmågan kan vara permanent eller borttagbar och kan anpassas till ett specifikt temperaturintervall. Vi erbjuder ett stort sortiment av möjligheter.

SKÄRNING
Extruderade profiler eller folier och skivor kan uppgraderas med ytterligare en mekanisk process bland annat genom att skära, fräsa eller prägla produkten. Beroende på kundens önskemål kan den t.ex. förses med särskilda skåror så att den blir flexiblare och mer elastisk. Skumprofiler kan förperforeras för att vara enklare att hantera och för att undvika att de faller av.