Solkraftsmodul

Väderbeständig isolering för naturlig energi

Solkraftsenergi är inte bara grön utan också oändlig. Effektiv isolering bidrar till att hålla produktionen från solkraftsanläggningar på en hög nivå. Rörledningarna mellan solpaneler och värmeackumulatorerna är särskilt viktiga. Här kan flexibla produktlösningar från NMC förhindra möjliga värmebryggor och energiförluster. Våra produkter är fullt funktionsdugliga även utomhus. De är tillräckligt stabila för att klara dålig väderlek och temperaturer på upp till 150 grader Celsius – eller till och med 175 grader Celsius under korta perioder i närheten av panelerna. Dessutom klarar NMC:s isoleringsprodukter UV-ljus och ozonstrålning och även mekaniska stötar.