AEROFLEX® (HT) SHEET XT

Högpresterande isoleringssystem för inom- och utomhusanvändning

AEROFLEX® (HT) SHEET XT

Det ytterst flexibla EPDM-baserade isoleringsark AEROFLEX® (HT) SHEET XT med slutna celler erbjuder samma fördelar som rörisoleringen AEROFLEX® (HT). AEROFLEX® (HT) SHEET XT är självhäftande och kan skäras upp efter behov när det används som isolering för stora rör, flänsar, behållare m.m.

Värmeledningsförmåga (EN ISO 12667):

  • 0,036 W/mK vid 0 °C
  • 0,037 W/mK vid 10 °C
  • 0,040 W/mK vid 40 °C

Brandegenskaper (EN 13501-1):

  • D-s3,d0

Temperaturområde (EN 14707):

  • - 50 °C upp till 85 °C

Kondensresistens (EN 13469):

  • ≥ 3000

2.12.0.0

Applikationer

TypABLängdFörpacking
mmmm
#sort#
m unit
1000 x 3100032 m96 m2
1000 x 6100062 m48 m2
1000 x 9100092 m32 m2
1000 x 131000132 m24 m2
1000 x 161000162 m20 m2
1000 x 191000192 m16 m2
1000 x 251000252 m12 m2
1000 x 321000322 m10 m2
1000 x 381000382 m8 m2
1000 x 501000502 m6 m2

Ladda ner