AEROFLEX® SH

Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet

AEROFLEX® SH

AEROFLEX® sh är en flexibel EPDM-baserad isolering med slutna celler.
 • Begränsad ut veckling av rökgaser
 • Uppfyller de strängare kraven för flamskyddade produkter i enlighet med MVV TB
 • Ljudabsorberande isolering för akustisk komfort

Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497):

 • 0,035 W/mK a 10 °C
 • 0,038 W/mK a 40 °C

Brandegenskaper (EN 13501-1):

 • CL-s2,d0

Temperaturområde (EN 14707):

 • Fino a 110°C

Applikationer

 • Värme och sanitet

 • Värmepumpar

 • Ventilation

 • Luftkonditionering

 • Kylsystem

 • Solkraftsmodul

 • Höga temperaturer

 • Industrin

 • Integrerade OEM-lösningar

 • Halogenfri

 • Hobbysnickare

Ladda ner